English
Carsten Sennov - SennovPartners
Vibevej 18, DK-2670 Greve - CVR: 31209021
Firma: +45 7022 8558
carsten@sennovpartners.dk

Consulting & Sparring i Effektiviseringsfasen


  • De fleste virksomheder når til et stadie i deres udvikling, hvor de er nødt til at fokusere på effektivisering, mens færre har det som en integreret del af deres virksomhedskultur.
  • Som leder står du nu i en situation, hvor du har behov for at stramme op, effektivisere, selv blive mere effektiv, minimere tidsspild, procesforbedre, skære til og spare penge.
  • Du har måske allerede prioriteret hvilke områder, der skal gøres noget ved, men har ikke de tidsmæssige ressourcer til at sætte ind flere steder på én gang, da både du og dit team har kalenderen fuldt belagt.
  • Måske har du et 'problembarn', der stjæler for meget af din tid eller ikke får nok management attention pga. generel travlhed, og som derfor risikerer at ende som et kriseprojekt.
  • Som din eksterne sparringspartner/rådgiver hjælper vi dig til at sikre, at de udvalgte områder og/eller problembarnet får den nødvendige attention, så de satte mål kan nås, alt imens du fokuserer på de øvrige udfordringer i afdelingen/virksomheden. Derved når du hurtigere dine samlede firmamæssige og personlige mål.
  • Har der ikke været tid til at identificere diverse forbedrings- & beskæringsområder, kan dette være en opgave i sig selv i tæt dialog med den ansvarlige leder.